Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
Ga er heden nog in wonen,
Of hij zoek' ten minste 't pad.
Dat hem heenvoert naar die stad!
Duren is een' schoone stad!
Maar geen niensch kan haar betreden,
Die bij onbevlekte zeden
Niet een eerlijk hart bezat —
En geen fiksche handen had.
Heye.
51. - HOUW EN TROUW.
Een man, een Man — een woord, een Woord!...
O fiksche leus van vroeger dagen:
Nog klopt mijn hart met feller slagen.
Wanneer mijn oor u klinken hoort: —
Een man, een Man — een woord, een Woord! —
Dat was een zegel zonder breuk,
Een handschrift, nooit nog valsch bevonden,
Een vaste borgtocht, nooit geschonden,
Een parkement in goeden reuk.
Dat nooit een' barst had of een' kreuk!
In Oost en West, in Zuid en Noord
Werd Holland om die leus geprezen----
Och! 'k bid je, laat het nog zoo wezen.;
't Zij steeds, als men van Neerland hoort —
Een man, een Man — een woord, een Woord!
Heye.
52. - KONING CANUT.
Koning Canut of Knoet was een heel knap, oprecht vorst
en een aartsvijand van de vleiers, die hem dagelijks aanzijn
oor lelden, dat hij zoo'n vreeselijk machtig Koning was,
dat aarde en zee hem gehoorzaamden. Eens dacht hij: kom,