Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
tijd geweest, dat ik dwaas genoeg was, om van on^en mees-
ter Daniël geld te leenen. Wel wat laat, maar toch nog juist
bijtijds heb ik hem den rug toegedraaid, en mijne herinne-
ringen zijn van dien aard, dat mij het bloed kookt, als ik
den vent zie. Hier had ik hem echter niet verwacht."
»Wat zal ik u zeggen. De Vois, Hij is mijn naaste buur-
man en komt geregeld in de Pauw, ja overal, waar onze
vroolijke kornuiten bij elkander zijn, ontmoet ik ook hem."
»En bij die gelegenheden heeft hij gemerkt, dat ge meer
denkbeelden in uw hoofd, dan guldens in den zak hebt. Dui-
delijk genoeg! van uwe denkbeelden wil hij guldens maken
en de helft er van in zijnen zak steken. Hoor eens, Jan! als
meester in de kunst zijt ge vrij wat meer dan ik; maar, als
't op geldzaken aankomt, zou ik u nog een lesje kunnen
geven. Gij kent Arie de Vois genoeg, om te weten, dat hij
geen kwezel is of voor zedepreker wil spelen; maar ik zeg
u toch: pas op! pas op! mistrouw de kan, vooral als een
Daniël u die aanbiedt. Wees verzekerd: hij legt het er op
toe,, u werkelijk zoo ellendig te maken, ak geustiaksreeds
scheent te gelooven.
T. van Westrheene, Wz.
50. - DUREN.
Duren is een' schoone stad!
Maar niet ieder, lieve vrinden.
Kan haar op zijn' landkaart vinden,
Schoon hij ook in menig blad
Heel de kaart der W^ereld had!
Duren is een' schoone stad!
Volle beurzen, goede dagen
Heeft daar ieder maar voor 't vragen
Die er huis en erve had.
Ja, een plekje slechts bezat.
Duren is een' schoone stad!
AVie zijn' vlijt wil zien beloonen,
5*