Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
Hij keert; zij komt; hij toont den schat,
Die proef geeft van zijn trouw —
Maar zij, ontkleurd van woede en waan:
»Wat scheepszij hebt ge 't ingelaan?" —
»Aan bakboord, eedle vrouw!" —
— Aan bakboord in, aan stuurboord uit!
Weg met dat kaf, in zee!....
Is dat het uitverkoren deel.
Mij toegedacht ? ... 't is mij te veel!
Weg met dat kaf — in zee!"
— »Neenroept al 't scheepsvolk, »neen, mevrouw ^
Dat wierp te zwart een* blaam ,
Alsof gij in vermeetlen spot
De giften smaaddet van uw' God,
Voor eeuwig op uw' naam!"
En trillend: — »wie betaalde *t goed.
Waarover ik beschik?
Wie ben ik? .... uwe meesteres? .,..
Wie vraagt, wie duldt uw' zedeles?----
In zee, 'k gebied het, ik!"
— Ach, vrouwe! een deel____aan ons een deel!'^
Krijt 'sarmen luide toon;
»Wie d' armoê bijstaat in heur nood,
Wint zich voor 't haar geschonken brood
Des Heeren gunst tot loon!"
— »Des Heeren gunst? ... 'k behoef ze niet;
'k Ben met het mijn' tevreê —
En 'kdeel wie mij een' aalmoes vraagt.
Wanneer en zóo als 't mij behaagt,
Maar nooit om gunsten meê!"
— »Boet, vrouwe!" — klinkt een achtbre stem —
Boet af die schrikbre schuld!
Uw trotschheid raakt ten wissen val...