Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ik heb door luid rumoer getracht,
Den kwelgeest te verjagen.
Dien ik een poos tot zwijgen bracht.
En die — me opnieuw kwam plagen.
Doch eindlijk is het mij gelukt.
Die huisplaag te verdrijven;
De goede vangst heeft mij verrukt:
Nu kan ik rustig blijven.
Ik zal den last, mij aangedaan,
Zoo spoedig niet vergeten;
Gij hebt de beeldspraak wel verstaan?
Zoo knaagt slechts het Geweten.
Gij wilt wel weten, hoe ik deed
En omsprong met dat muisje.
Die bron van zooveel heimlijk leed
In menig binnenhuisje?
Mijn muizenval zoudt gij wellicht
Voor u ter leen verlangen?
Herstel het kwaad, door u gesticht.
Dan is de muis gevangen!
45. — dag en nacht in oost-indië.
Het is omstreeks halfzes in den morgen, nu zich in het oosten een
flauw schijnsel begint te vertoonen, dat snel in helderheid toeneemt
en steeds hooger en hooger aan den hemel klimt. Het oog heeft geen'
tijd, om den halven stralenkrans naar lust te volgen; want reeds ver-
toont zich de gulden schijf boven de blauwe zee, die al onze groene
eilanden omspoelt. Beslist en vlug, gelijk eene vorstin, die zich bewust
is, dat een verrassend optreden den indruk van haar verschijnen verhoogt,