Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
hevenheid getuigt en ook nergens zoo verstaanbaar tot ons spreekt,
als wanneer we ons alleen midden in een groot bosch bevinden.
Op eenmaal echter vernemen we een zonderling trommelend geluid.
Na een omzichtig nadersluipen bemerken we, dat een specht snel en
heftig met zijnen snavel op een dorren tak hamert, waardoor deze in
trillende beweging gebracht wordt en het hoogst merkwaardige tromme-
len, het lied van dezen vogel, voortbrengt. Deze kluchtige muzikant
is echter ook nog kunstenaar op eene andere manier. Met vorsehenden
blik klautert hij nu tegen den eenen, dan tegen den anderen boom
op, en, heeft hij eindelijk een geschikten stam gevonden en een gunstig
plekje uitgezocht, dan hamert en timmert hij daar lustig op los, zoodat
de splinters rechts en links vliegen. Spoedig heeft hij zoodoende een
diep gat gemaakt, en ziedaar! zijn vermoeden heeft hem niet bedrogen:
de schijnbaar volkomen gezonde boom is van binnen verrot, en in het
midden van den stam wordt nu eene, voor het nest toereikende holte
uitgebeiteld. Weldra is de woning gereed, de ronde, zuiver gladge-
maakte opening is maar even groot genoeg, om den vogel zeiven door
te laten, en, lagen niet de splinters in zoo grooten getale beneden
op den grond, niets zou ons het werk van den vluggen timmerman
verraden.
44. — het muisje.
Een muisje heeft mij lang geplaagd, —
Hoe ik den hemel loofde.
Toen ik het ondier had verjaagd.
Dat mij mijn rust ontroofde!
Een muisje, dat ik nooit nog zag.
Maar zich te meer liet hooren.
Dat mij gewoonlijk niet bij dag,
Maar meest des nachts kwam storen.
L, LEOPOLD, Leesboek. Tweede Keeks, Vil. 4e druk. B 7