Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
verhaal opgeteekend, dat in hooge mate van de buitengewone schran-
derheid van dezen vogel getuigt. Men wilde namelijk eene ekster in
het nest doodschieten, en, ofschoon men daartoe vrij groven hagel
had genomen, gelukte de poging niet. Lat^r onderzocht men het nest
en bevond, dat het tot grondslag eene laag ijzer had, *twelk het dier
uit eene ver verwijderde smederij had gehaald.
Het gilde der wevers vindt men het meest vertegenwoordigd in de
liefelijke muzikale wereld der zangvogels, waaronder men dus in alle
opzichten de grootste kunstenaars aantreft.
Wanneer men zich in de schoone Meimaand dagelijks eenige uren
stil en onbeweeglijk in eenen boomgaard ophoudt, dan kan het ge-
beuren, dat men een paar wielewalen bezig vindt met het bouwen
van hun nest. Het
prachtige, goudgele
mannetje komt met
een langen draad aan-
gevlogen , die door
het wijfje aan den
eenen kant gegrepen
en vastgehouden
wordt, terwijl hij met
het andere einde ver-
scheidene malen nu
om den eenen, dan
om den anderen tak
fladdert en er den
draad om windt. Zoo
weven zij eene soort
van kom tusschen een
paar vorksgewijs
groeiende takken,
waarin dan uit stroo-
tjes, veertjes en wol
een alleraardigst
, ^ nestje gemaakt wordt.
Nest van de staartmees. °