Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
Nog bekwamer metselaar is de blauwspecht, dien men ook wel boom-
klever noemt. Deze zoekt zich eene holte, een knoestgat in een of an-
deren boom, of wel het verlaten nest van een grooteren specht uit en
metselt den al te wijden ingang met klei- of leemaarde zoover toe, dat
slechts zijn eigen klein lichaampje er door kan sluipen, en niet dat van
zijne vijanden, die grooter en dikker zijn. Dit metselwerk droogt in de
hitte van den voorzomer
zoo sterk, dat er moeie-
lijk een roover zou te
vinden zijn, die het ver-
breken kan.
Dan moeten we on-
der onze inlandsche met-
selaars de ekster niet
vergeten. In de slanke
bovenste takken der
dichte kroon van popu
lieren, elzen of andere
boomen en meestal vlak
bij de woningen der
menschen vindt men
het nest van dezen lis-
tigen vogel, die van daar
op moord en roof uit-
gaat. Op eenen grond-
slag van sterke twijgen
brengt hij eene dichte laag vochtige aarde aan, die, ofschoon niet
zoo heel kunstig, toch eene soort van metselwerk te noemen is;
dan volgt eene laag van fijne wortels en takjes en eerst daarboven
een kussen van veertjes en haren, waarin de nestholte gemaakt wordt.
En over zijn nest heen spant onze kunstenaar een uit losse takjes
gevormd dak, waardoor hij eene groote uitzondering maakt op de
meeste zijner natuurgenooten. Meer echter dan om den aard van
zijn werkt verdient deze vogel om zijne slimheid onze aandacht. Hij
is het liefst in de bujit van jonge eenden, en kuikentjes en andere
Xest vau de ekster.