Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
Andries zeide niet veel: hij kon het niet; maar hij reikte zijnen
broeder de hand, die Bart lang, lang vasthield.
Bart verliet zijnen broeder niet meer. Hun geluk duurde maar weinige
dagen. „Nu voel ik mij recht wel," zeide Andries op zekeren morgen
bij 't ontwaken; „nu, Bart, willen we nooit weer van elkaar scheiden
en gelukkig zijn, als in de dagen van ouds."
Nog dien zelfden dag stierf hij.
De moeder en het kind nam Bart tot zich, en sinds dien tijd hadden
ze het goed. Wat de broers met elkaar gesproken hadden, drong door
deuren en vensters: ieder in het dorp wist het, en Bart werd weldra de
meest geachte man in den geheelen omtrek. Allen groetten hem, als
iemand, die veel geleden had, maar eindelijk weer gelukkige dagen
had zien aanbreken, — als iemand, die na lange omzwervingen uit
den vreemde was teruggekomen. Al die vriendelijkheid en hartelijkheid
troostte hem, en hij werd van harte vroom. En daar hij wenschte, nog
iets goeds te doen op de wereld en het algemeen tot nut te zijn, werd
de oude korporaal — onderwijzer. Wat hij den kinderen vóór alles in-
prentte, was — liefde: hij zelf ging daarin voor, zoodat zijne leerlingen
hem aanhingen, als eenen vader en — speelgenoot meteen." —
„Dat is nu de geschiedenis van mijn ouden Meester," besloot Groot-
vader, „de geschiedenis, die me als kind zoo heilig was en zoo'n
diepen indruk op me maakte."
38. — de geschiedenis van david en goliath.
Daar was 'reis zeekre Goliath,
Een man van roemrijk bloed.
Die kwispels op de schouders had
En pluimen op den hoed;
Hij droeg een roodscharlaken pak
En was een rechte bullebak.