Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
„Komt, teedre knopjes! wie gij zijt.
Ontsluit, ontsluit nu vrij het oog
Voor 't licht aan 's hemels heldren boog!
Ontwaakt, wie slaapt: — 't is meer dan tijd!'
Ontwaken zal 't nu, wijd en breed.
Wat maanden nederlag en sliep;
Nu Maart het weer in 't leven riep,
Zal 't spoedig staan in 't voorjaarskleed!
Maart heeft gesproken tot April:
„'k Heb heel de schepping, wijd en breed,
Gestoken in het voorjaarskleed.
Bestuur 't nu verder naar uw' wil."
En brommend voegt April hem toe:
„Wat zulk een jonge snoeshaan doet,
Is — 'k ben er zeker van — niet goed;
't Zal 't best zijn, dat ik 't overdoe."
En alles, wat daar lachend staat
In de allereerste lentepracht.
Dat rukt hij uit in éénen nacht:
't Is waarlijk schande — zulk een daad!
■X
Hij snuift zoo koud, dat, huivrend, bang.
De vogel schuilt in 't schommlend hout;
Hij knort: „Gij, zangers van het woud!
'k Begeer voor mij geen feestgezang!"