Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
Spoedig nadat hij aan het hoofd eener sterke troepenafdeehng de
veste was binnengerukt, verscheen Prins Maurits zelve, in groote haast,
vergezeld door Filips van Nassau, admiraal Justinus van Nassau, Graat
Solras, Pieter van der Does en Sir Francis de Vere, en gevolgd door
eene uitgelezen bende. Vroolijk klonk aan de spitse der krijgerenschaar
de toen als nu zoo geliefde hymne:
,,Wilhelmus van Nassouwen
Ben ick, van Duytschen bloet."
De strijd was geëindigd. Van het garnizoen waren ongeveer veertig
man, van de aanvallers geen enkele gedood. De burgemeester zond
eenen trompetter naar den Prins met verzoek, dat het hem vergund zou
worden, naar het kasteel te komen, om over de overgave te onderhan-
delen , — en, nog eer de zon boven de kimmen was gerezen, waren de
stad en het kasteel van Breda overgegaan in handen der Staten-Generaal
en van Zijne Excellentie.
29. — maart en april.
Ook Maart is uit zijn' slaap ontwaakt.
Dien slaap, zoo diep, zoo lang van duur:
't Is in zijn huis zoo koud, zoo guur.
Dat hij naar 't zoele vooijaar haakt.
Vergeefs wrijft hij zich de oogen uit,
Om rond te zien langs berg en stroom:
Want wit, als krijt, staan bloem en boom
Geteekend op de vensterruit.