Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
2 0. — onder de aarde.
Wilt ge eene steenkolenmijn leeren kennen, begeef u dan naar het
land van Luik oi naar Bergen of Charleroi in Henegouwen. Bevindt gij er
u 's morgens vroeg, dan ziet ge van rechts en links zwarte kabouter-
mannetjes aankomen, die zich afzonderlijk of bij tweeën en drieën met
langzamen tred naar de kolenputten begeven. Ik zeg „kaboutermannetjes",
en niet zonder reden: wie van jongs af de helft zijns levens onder de
aarde slijt, wordt geen reus.
Volg nu een' dier zwarte mannen, die, al neuriënd of zingend, naar
hun hol optrekken. Ge ziet daar voor u twee hemelhooge schoorsteenen.
De eene rookt, de andere niet. Daar is de opening, die naar de on-
deraardsche kamers en zalen geleidt; daar staan de stoomwerktuigen,
die dag en nacht duizenden tonnen water en kolen uit eene diepte van
600 tot 1800 voet naar boven halen. Langs twee wegen kunt gij tot
die duizelingwekkende diepte afdalen. De kortste en gemakkelijkste,
maar ook de gevaarlijkste weg is die langs de groote kolenschacht. Ge
springt in de ton, en drie minuten later komt ge behouden beneden aan ,
als — het touw niet breekt, als — de ton u niet te ruw tegen de wan-
den slingert, als — een losgeraakte steen u het hoofd niet verplettert.
Wie voorzichtig is en goed gespierd, volge zijnen gids langs den ladder-
put, nadat hij eene veiligheidslamp aan zijn hoofddeksel bevestigd heeft.
Die put of schacht is in onderscheidene verdiepingen van verschil-
lende hoogte verdeeld. Op elke verdieping vindt ge eene schuins staande
ladder, en aan den voet van iedere ladder draait ge u op den vloer om
en daalt eene nieuwe sportenreeks af, tot ge eindelijk in de diepte
zijt aangekomen.
Wanneer de kolenbeddingen vlak liggen, kunnen ze vergeleken wor-
den bij de op elkaar volgende verdiepingen van een huis; maar soms
hebben ze slechts een paar, dan weer een' voet of zes hoogte. Dikwerf
ook volgen die beddingen de richting en de golving der aardoppervlakte.
Zijt ge nu van 20 tot 50 ladders diep gedaald, zoo voelt ge misschien
geene geringe vermoeienis in schenkels en knieën. Neem dan een kijkje
4*