Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
brutaal doet worden; in de straten en stegen der stad schaamt ze zich
zelfs niet, te bedelen om de kruimpjes, die van de tafels der stedelin-
gen vallen. En al zingt ze niet schoon — een zangvogel is ze, zoo-
goed , als een handschoen een schoen en een vingerhoed een hoed is —
ze vertegenwoordigt toch de vroolijke vogelwereld, die in de stad zoo-
schaars vertegenwoordigd is. Met lustig piepen en tjilpen verkondigt
ze het aanbreken van den dag, en, als ze zich voor het venster neder-
zet en stout naar binnen kijkt, is het, alsof ze zeggen wilde:
Ik ben een allemansverdriec.
Mooi zingen — och, dat kan ik niet,
En fraaie kleeren heb ik niet,
Geen enkel schepsel kijkt mij 'an,
Nu ja, zoo^n jongen nu en dan;
Maar die onthaalt me op steenen.....
En toch nog zou ik meenen.
Dat ""t hier op aard wel prachtig is:
Zoo blauw de lucht, het groen zoo frisch!
Ik zing maar steeds op blijden toon:
Piep, piep, piepl
Wat is de wereld schoon!
Piep!
25. — TEGENSPOED.
„Als ik stroom-af moet, waait gij stroom-op, en, moet ik stroom-op, dan
waait gij stroom-af," zei een schipper op knorrigen toon tot den wind.
„Ik zal u een goeden raad geven,'* was het antwoord; „ga stroom-af,
als ik stroom-af ga, of zeil naar boven, als ik naar boven waai. Past u
dat niet, wilt gij anders, dan ik, daarom niet getreurd: werk tegen
mij, werk mij tegen, gelijk ik u — en laten we zien, wie overwinnaar
blijft. De strijd alleen zal u misschien reeds zelfvoldoening en tevreden-
heid schenken,"