Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
24- — eene gevleugelde deugniet.
Vele menschen zouden zich gelukkig rekenen, als de faam van hen
even veel goeds verkondigde, als van menig dier, dat ons dikwijls in 't
verbórgen onschatbare diensten bewijst. Van allerlei gevleugelde en
ongevleugelde schepselen is dit reeds duidelijk en klaar aangetoond.
Toch is het verbazend moeilijk, over de waarde van sommige dieren
een oordeel te vellen, dat onwrikbaar vaststaat. Er treden dan geleer-
den op, als openlijke aanklagers en — als verdedigers, — en het publiek
staat er bij en luistert en weet in den regel niet, welke van beide par-
tijen gelijk heeft. Men denke
slechts aan demusch, waarover
misschien nog niet het laatste
woord gesproken is. Nu eens
werd zij geëerd en geprezen en
met goedertierenheden overla-
den, zij, de deugniet, die zoo
dikwijls het stille, huiselijke geluk
van eenvoudige vogels verwoest-
te en weerlooze zwaluwen uit
hare woningen joeg, dan weer
stond zij, als de brutaalste die-
vegge , aangeschreven , tegen wie
de regeering strenge wetten
moest uitvaardigen, ja, die met
schande uit het land verbannen
moest worden.
Frederik de Groote verklaar-
de haar den oorlog, omdat ze
zijne lievelingsvrucht, de kersen, maar volstrekt niet wilde ontzien;
in Hongarije en Baden werd zelfs een prijs op haar hoofd gezet, en
in Hannover verschenen wetten, die hare geheele uitroeiing geboden,
omdat zij den landbouw zooveel schade toebracht.
Men heeft haar vervolgd en verjaagd en gedood, totdat in sommige