Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
BERICHT VOOR DEN TIERDEN DRUK.
Mededeelingen aangaande de eerste (A), de tweede (B) en de derde reeks
(C) mijner leesboeken, vindt men in het voorbericht van Meiregen A, Mei-
regen B en Meiregen C.
De Uitgever is bereid, van de verschillende deeltjes der drie serieën (de namen
dier deeltjes vindt men op den omslag van dit boekje) present-exemplaren
franco toe te zenden aan hen, die ze nog niet ontvingen,
Yoor de algemeene strekking mijner leesboeken verwijs ik dringend naar
de opmerkingen, meegedeeld op den omslag van dit boekje.
Wijzigingen bij herdrukken worden zoo streng mogelijk vermeden. Daar-
uit volgt nog niet, gelijk ook uit verschillende drukken blijkt, dat ik geen
gebruik wil maken van op- en aanmerkingen, die door hare gegrondheid
kunnen bijdragen tot de meerdere bruikbaarheid mijner leesboekjes. Ik heb
dat altijd dankbaar gedaan — en ik houd mij voortdurend aanbevolen voor
de aanwijzing van gebreken, die het gebruik der boekjes aan het licht
mocht brengen.
Groningen, Maart 1884. L. L.