Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
Met water der nabijgelegen bron
Zijn' dorst gelescht en zit nu peinzend neder,
Zijn leden koesterend in 't warme zonlicht.
Daar nadert Alexander, begeleid
Door tal van rijk gekleede hovelingen.
En voor de ton des wijsgeers houdt hij stand.
Begroet hem vriendlijk, maar — ontvangt geen antwoord;
Ten laatste vraagt hij hem: „Indien er iets
Mocht zijn, dat gij begeert, spreek vrij; ik zal
't U aanstonds doen geworden."
Daarop heft
Diogenes het hoofd een weinig op
En duwt den koning toe: „Ik wensch alleen.
Dat gij ter zijde gaat; gij onderschept
Mij 't licht der zon." — Dan zwijgt hij weder stil
En mijmert voort.
De koning gaat zijns weegs:
Hij is verstomd. Maar weldra wendt hij zich
Tot zijn gevolg en zegt: „Bij Hérakles!
„Zoo ik niet Alexander was, ik zou
„Slechts een Diogenes dan willen zijn;
„Want niets komt zóó in roem de kracht nabij,
„Die 't al verwint, als 't al te kunnen missen."
Geen hoovling had een antwoord bijdehand.
13-
Een smid op een dorp is geheel iets anders, dan een smid in eene
stad. Daar ziet men hem maar zelden en wel allerminst bij zich aan
huis, tenzij in het najaar en voorjaar de kachel gezet of weggenomen