Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
Eene oude Zeelt verroert geen vin;
Het Baarsje hapt het aas;
Mèt schiet een haak zijn kieuwen in:
Gevangen is de dwaas.
De henglaar stopt hem in zijn net;
Daar vloekt hij nu zijn' waan:
„Ach, had ik, ouderslief, gelet
„Op uw zoo wijs vermaan!
„Dat zweer ik! zoo 'k het nog ontspring,
„Stipt volg ik steeds uw' raad!" —
„„Baars!"" zei de man, die schrappen ging,
„„Die eed komt wat te laat.""
9. — eene wandeling door de dessa.
Geene vlakte op Java is zoo sterk bevolkt, als die van de residentie
Bagelén. Overal wordt de eentonigheid der rijstvelden afgewisseld door
dessa's (dorpen), die op eenigen afstand zich, als boschjes, voordoen.
Dringt gij er binnen langs het slingerend voetpad, dat u derwaarts voert,
dan ontwaart ge de lage stulpen der inboorlingen, onder het loof van
hooge vruchtboomen verborgen. Op de bali-bali, onder het verlengde
dak, zit de Javaan, die van het veld is teruggekeerd en zich onledig
houdt met eenig huiswerk, met het insmeren zijner kris, of wel zich
verdiept in de beschouwing van zijn naakt kroost, dat op den grond
ligt te spartelen. Ter zijde van het woonhuis, onder een afdak dicht bij
de rijstschuur, staat de vrouw — de sarong tot onder de armen opge-
bonden en met ontbloote hals en armen — de rijst voor het avond-
maal in een uitgehold blok te tombokken (stampen) met eep zwaar»
'2*