Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
Wijsheid is kostelijker, dan robijnen; al wat u bekoren moge, is niet
met haar te vergelijken.
Liefelijke reden zijn eene honigraat, zoet voor de ziel.
Het oog, dat den vader bespot ol de gehoorzaamheid der moeder
veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen
zullen het eten.
52. — s avonds aan zee.
In het westen neigt de zon langzamerhand ter kimme. Welk een
prachtig natuurtooneel! De wateren weerkaatsen den purperen gloed
van den onbewolkten hemel, de tinten van goudgeel en smaragdgroen
en donkerblauw, waarin het avondrood onmerkbaar overgaat. Als in
eene fonkelende zee zal de vuurbol weldra onderduiken. Nog eens voor
't laatst trekt hij scherpe roode lijnen langs de omtrekken van al de ons
omringende voorwerpen. Reeds raakt de zon den gezichteinder, 't Is,
of het gewicht van den hemel haar samendrukt, nu de breking der
lichtstralen hare gedaante wijzigt. Zij daalt al lager en lager. Een klein
gedeelte is nog maar zichtbaar. De spiegeling in het water, die zoo
straks van golf op golf werd overgedragen, verdwijnt. Het schijnsel
wordt doffer en doffer. Nog een paar seconden — en de zon is verdwenen.
Wat wij nog meenen te zien, is slechts de nawerking van den indruk,
door dit onbeschrijfelijke schouwspel teweeggebracht op ons turend oog.
Ook de schemering kwijnt weg. De lucht wordt koeler, en het water,
dat onder den helderen hemel vrij de warmte laat uitstralen, doet fijne
dampen geboren worden, die zachtkens over de oppervlakte zweven.
Het wordt stil aan het strand. Alleen de zee laat zich nog altijd
hooren in haar eentonig lied.