Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
lood." — Dat zou geen onaardig zaakje zijn voor hem, die die kunst
verstond. Maar, weten we ook al, dat diamant niets anders is, dan
louter koolstof, zoo is er toch in dit geval tusschen weten en kunnen
zulk eene wijde klove, dat menschelijke kunst niet in staat is, er over
heen te springen. We weten heel nauwkeurig, uit welke stoffen het
bloed bestaat; maar neem nu alle deelen, waaruit een droppeltje is
samengesteld, en voeg die bijeen in dezelfde verhouding, als waarin ze
voorkomen in het bloed — ge zult toch nooit eenen bloeddroppel
kunnen maken, al roerdet en schüddet ge die stoffen ook honderd
jaren lang.
Wat de diamant is onder de edelgesteenten, dat zijn de Faber-
potlooden onder hunne naamgenooten. Want graphiet en graphiet is
twee, en de Faber-potlooden worden vervaardigd uit eene grondstof,
zoo zuiver, als men ze maar zelden op aarde aantreft. In Oost-Siberie,
nabij de grenzen van China, vindt men het groote magazijn, dat aan
de bekende fabriek in Stein bij Neurenberg voortdurend de stoffen
levert, welke na eene zorgvuldige bewerking de heele wereld door-
trekken in den vorm van potlooden, zoo beroemd door hunne uitste-
kende hoedanigheden.
51. — oostersche spreuken.
Plant de distel in een paradijs: nimmer zal zij rozen dragen.
De raaf spreekt gaarne over de wolken; de adelaar woont er in.
De bloem van den roem groeit alleen op den akker der verdienste.
Leef zes dagen in de oase, op den zevenden zult ge reikhalzen naar
de woestijn.
Het oor is schoon door gehoorzaamheid en niet door zijne ver-
sierselen, — de hand door geven en niet door de prachtigste ringen.