Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
mochten zijn, en wij bedelden er om, nauwkeurig te mogen vernemen ,
wat ze 't laatst gedaan en gesproken had.
Haar portret heeft de eereplaats in onze huiskamer: dat heeft ze nu
eenmaal niet kunnen beletten.
50. — twee merkwaardige delfstoffen.
Ge meent wellicht, dat alleen in het menschenleven het merkwaardige
geval zich voordoet, dat de eene broeder een voornaam, een wereld-
beroemd man is, voor wien velen reeds van verre eerbiedig den hoed
afnemen, en de andere maar zoo'n eenvoudig mannetje, alleen door
zijne naaste buren geëerd, wijl die weten, dat hij het hart op de rechte
plaats draagt? Ook in de onbezielde natuur vindt men dergelijke broe-
ders van ongelijken rang en macht: diamant en graphiet, dat zijn er
twee. Diamant kent ge, als de hardste stof, die men ooit gevonden
heeft. En het graphiet? — 't Is eene grauwzwarte, weeke en daardoor
licht afgevende stof met een nogal sterken glans. Eenen diamant
hebt ge misschien niet of zelden gezien, graphiet kent ge stellig;
want behoef ik u nog te zeggen, dat de zwarte kachel er mee ge-
polijst wordt en gij het dag aan dag in den vorm van een potlood
gebruikt? Een diamant, een koning onder de edelgesteenten, en het
potlood, de wereldburger, de Janrap, dien men overal voor een paar
centen kan krijgen — dat zouden broeders zijn? Zeer zeker; want
beiden hebben ééne moeder, de koolstof, beiden zijn van ééne natuur.
Een diamant, in een goed gesloten vat sterk verhit, zwelt op, wordt
grauwzwart en week en geeft af, evenals het graphiet; in de open
lucht verbranden èn diamant èn graphiet tot koolzuur, eene luchtsoort,
die u en mij menigmaal bij den neus gehad heeft, als we ons ver-
gastten aan een glas sterk schuimend bier.
„Ei," zult ge zeggen, „als de zaken zoo staan, dan is het zeer ge-
makkelijk, diamanten te bekomen: men maakt ze eenvoudig van pot-