Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
natuur, die — zonder overdrijving gesproken — ons doet denken aan
een aardsch paradijs.
Niet weinig draagt tot die schoonheid bij de rijzing en daling van
den bodem. De vulkanische aard van den grond is oorzaak, dat het
land uit een tal van valleien en heuvelen bestaat, hier met zacht
glooiende, elders met steile helling, zoodat het water der beken met
geweld naar beneden stroomt en haastig de laagte zoekt — onder een
ondoordringbaar dak van allerlei schoone planten.
Naar den kant van Batavia wordt de landstreek meer vlak en open;
naar die zijde dwalen de blikken van den opgetogen wandelaar over
rivieren en bosschen en lachende vlakten.
Wandelplaats te Buitenzorg.