Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
Zij speelt er het treurige lied van den nood,
Het nieuwe, het oude, het klaaglied om brood.
Zij blikt naar de ramen — geen mensch, die ze aanschouwt
De boom werpt een blad heur toe, fonklend als goud.
Met tranen in 't oog blikt ze hemelwaarts heen.
Als wilde zij vragen: hoort daar me ook niet een?
Niet een, die haar hoort, waar ze hoopvol ook schouwt? —
De boom werpt een blad heur toe, fonklend als goud.
47. — buitenzorg.
Buitenzorg is eene kleine stad, die in belangrijkheid verre over
troffen wordt door Batavia en Soerabaja; maar ze overtreft deze twee
steden op hare beurt ver door hare schoone ligging op verschillende
heuvelklingen. Wanneer men het paleis van dan gouverneur-generaal
uitzondert (een Versailles in het klein), dan kan Buitenzorg niet roe-
men op prachtige, openbare gebouwen; doch aan dat paleis is een
tuin verbonden, die wellicht de schoonste der wereld mag worden ge-
noemd. Men behoeft volstrekt geen botanicus te zijn, om in dezen
uitgestrekten hof te genieten en vol bewondering overal stil te staan bij
den bedwelmenden rijkdom der tropische plantenwereld, dien men hier
vereenigd vindt. Hoe merkwaardig zijn hier niet de baniaan- of In-
dische vijgeboomen, reuzen in het plantenrijk, die hunne machtige
takken ver in het rond uitstrekken en dan naar de aarde buigen, waar
ze wortels schieten, om als 't ware nieuwe boomen te vormen, die
den eersten stam als zoovele kinderen omringen: één boom, vele
boomen, een bosch! In den tuin te Buitenzorg heeft men in een en-
kelen baniaan eene laan kunnen uithouwen, waardoor eenige rijtuigen
naast elkander kunnen voortrijden.
De omstreken der stad zijn verrukkelijk schoon. Daar vertoont zich
een plantengroei, nog krachtiger, voller, weliger, dan elders, eene