Boekgegevens
Titel: Stofgoud
Serie: Leesboek voor de volksschool, 7
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6022
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201234
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Stofgoud
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
schrikking, de nacht daarentegen is rijk aan zooveel aangenaams, als
men zich slechts kan voorstellen. Het heldere schijnsel der maan, die
recht boven den beschouwer staat, of de prachtige sterren van het
zuidelijk halfrond doen hem, wiens gelaat door den koelen, zachten
bergwind gestreeld wordt, met angst en deernis terugdenken aan de
koude, vochtige, dikwijls gure nachten, die in het moederland zooveel
ziekte en ellende veroorzaken. Wie over beide landen, Indie en Neder-
land, zijne gedachten laat gaan, komt tot de slotsom, dat er veel liet
en leed in het eene, maar ook veel genot en verdriet in het andere
gevonden wordt.
46. — de orgeldraaister.
De herfstwind vaart door de stad met gedruisch.
De boom kromt zich zwiepend voor 't adellijk huis.
Het stof wielt en wervelt de straten in 't rond —
De blaadren des booms zijn reeds goudgeel en bont.
Een schamele vrouw draait voor d' ingang der poort
Een orgel en tuurt naar omhoog — of men 't hoort.
Zij blikt naar de ramen — geen mensch, die ze aanschouwt
De boom werpt een blad heur toe, fonklend als goud.
Het orgel zingt luid en het orgel smeekt zacht,
De schamele vrouw draait gestadig, en wacht.
Zij blikt naar de ramen — geen mensch, die ze aanschouwt
De boom werpt een blad heur toe, fonklend als goud.
Haar kind, tusschen riemen op 't orgel gestrekt,
Slaapt altoos maar voort, door geen' speeldeun gewekt.
Zij blikt naar de ramen — geen mensch, die ze aanschouwt
De boom werpt een blad heur toe, fonklend als goud.