Boekgegevens
Titel: Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201221
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
Och neen , zeide het kind, vader is
lanjren lijd ziek geweest, en heeft al dien
tijd niets kunnen verdienen. En nu had
moeder {jeen fjeld meer, om brood te koopen.
De tranen kwamen Sofia in de oogen,
toen zij dit hoorde Zij dacht aan de
woorden van Jezus, die zij zoo dikwijls
in de kerk gehoord had : Wat gij aan den
minste der mijnen gedaan hebt, dat hebt
gij aan Mij gedaan. — En aanstonds deed
zij haar korfje open, en haalde er al de
boterhammen uit.
Daar, kleine, zeide zij, eet die boter-
hammen maar spoedig op; het spijt mij
dat ik er niet meer heb.
Het meisje nam de boterhammen met
vreugde aan , en liep vroolijk naar huis
Maar Sofia was nog meer verheugd dan
het arme kind. O, zeide zij bij zich zelve,
wat ben ik toch blij ; nu heb ik aan het
Kindje Jezus zelf eene aalmoes gegeven.
Toen zij daarna uit de school te huis
gekomen was, verhaalde zij dit voorval
aan hare moeder, en zeide, dat zij zoo
blijde geweest was.