Boekgegevens
Titel: Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201221
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Vorige scanScanned page
Ter Drukkerij van het E. K. Jongbks-Weeshuis zijn
onder raeer andere de volgende schoolwerkjes uitgegeven.

y H Het 1, S, 3, 4 en C5 Boekje. Nieuwe lees-
® u methode ten dienste der katholieke jeugd.
M Het vlijtige Kind. Leesboekje voor de hoogste af-
"S" i deeling der laagste klas van katholieke scholen.
g u Het eerste Leesonderwijs. Handleiding bij het ge-
. H bruik van het 1, 2, 3, 4 en 5 Boekje.
^ r^
g^ Qj Leesboekje voor eerstbeginnende kinderen: 1—4 stukje,
g M G-emakkelijk Leesboekje ten dienste der Katholieke
g H Jeugd, bevattende: leesoefeningen van éénlettei-
B ^ grepige woorden.
5- Leerboekje voor Kleine Kinderen. Oefeningen in
5' meerlettergrepige woorden.
I Leesboekje voor Kinderen der laagste klasse.
? 2 Nuttige Lessen voor jonge kinderen. Leesboekje
g H voor de laagste klasse eener Katholieke school.
S Het Leergierige Kind, dito.
^ De Goede Kinderen, een leesb. voor Katholieke scholen,
■«i § Vader Theodorus en zijne kinderen, leesboekje voor
g t3 Katholieke Scholen.
O
p De Kleine Lezer, dito.
O ê' Leerzame Verhalen ten dienste der Katholieke Jeugd.
g" De Vriend der Katholieke Jeugd, een leesboek voor
t-- de scholen.
^ g De Katholieke Kindervriend, of nuttige en aange-
a O name verhalen voor de jeugd.
° D-De Katholieke Eaadgever, een leesboek voor meer
t54 ^ gevorderde kinderen.
g. Merkwaardige Verhalen en Voorbeelden ten dienste
^^ g" der Katholieke Jeugd. Een leesboek voor de
hoogste klasse.
Geschied- en Aardrijkskundige Mengelingen, dito..
1'Geographischen Atlas met Handboekje.
O.