Boekgegevens
Titel: Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201221
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
heilige Jozef te Bethlehem. Deze stad
was hunne woonplaats niet; zij waren daar
op bevel van een groot vorst heengegaan.
Zoodra zij in de stad aangekomen waren,
gingen zij overal rond, om een verblijf
te zoeken. Maar wijl zij er zoo armoedig
uitzagen, en de stad vol vreemdelingen
was, wilde hen niemand in huis nemen.
Maria en Jozef gingen dan naar buiten
op het veld , en vonden daar een verlaten
stal, waar zij den nacht konden door-
brengen.
En zie — het was op deze plaats , dat
de Zoon van God in het midden van den
nacht, als een hulpeloos kind, geboren
werd
35.
De goede God maakte weldra de ge-
boorte van zijnen Zoon bekend.
Dicht bij de plaats waar het goddelijk
Kind ter wereld gekomen was , vond men
eenige herders, die op hunne schapen pasten.
Op eenmaal stond er een Engel bij