Boekgegevens
Titel: Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201221
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
den het eerste dien boom raakt, en hier
weer terug is, zal dezen schoenen appel
hebben.
Zoo iets konden Herman en Lodewijk
niet afslaan; zij plaatsten zich terstond
naast elkander, en toen de vader een
teeken gegeven had, ging ieder aan het
loopen.
Herman, die de vlugste was , liep veel
sneller dan Lodewijk. Hij zou zeker den
appel gewonnen hebben , maar toen hij
reeds dicht bij den boom was, stiet hij
zijn teen en viel op den grond.
In één, twee, drie, was hij weder op de
been, en wilde zijn broeder inhalen, maar
dat ging niet meer.
Lodewijk kwam het eerst bij zijn vader
aan , en deze gaf hem den appel, gelijk
hij beloofd had.
Maar wat deed de brave Lodewijk nu ?
Hij liet zijn vader aanstonds den appel
doorsnijden, gaf de eene helft aan zijn
broeder, en voegde er minzaam bij :
Ziedaar Herman , dat is voor u ; als ik