Boekgegevens
Titel: Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201221
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
hoeveel zijn vader van die schoone pijp
hield , en hij deed hem niet graag eenig
verdriet aan. Maar wat zou hij nu met
de gebroken pijp aanvangen ? — dat wist
hij zelf niet.
Eenige oogenblikken daarna kwam zijn
oudere broeder binnen. Deze zag de stuk-
ken liggen en vraagde : Hebt gij die pijp
gebroken , Eduard ?
Och ja , broeder, zeide de knaap heel
bedroefd , maar het was een ongeluk.
Kom , kom , is het anders niet, sprak
deze, vader zal immers niet eens te weten
komen, dat gij het gedaan hebt. Wees
gerust, ik zal alles wel goed maken.
Maar, hernam Eduard, wat zou ik dan
moeten antwoorden, als vader mij eens
vroeg, wie er aan die pijp geweest is ? —
dan zou ik misschien nog liegen. Neen,
broeder, ik zal maar liever terstond naar
vader gaan, en hem ronduit de waarheid
zeggen; dat zal, dunkt mij, veel beter zijn.
Een kind, dat altijd voor de waarheid
uitkomt, wordt zelden gestraft.