Boekgegevens
Titel: Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201221
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Een kleine jongen , die dit zag en daar
voorbij kwam, raapte ze schielijk op en
liep den man na. De koopman, die hem
hoorde roepen, keek om en vraagde: Wat
wilt gij , kleine ?
De knaap zeide: Ik heb daar ginds
eenige koeken uit uwe mand zien vallen ;
zie, daar hebt gij ze terug.
Zóó , dat is goed , brave jongen , sprak
de koopman ; maar zeg eens, hadt gij
geen lust, om er een van op te eten ?
Ja wel , koopman , zei de knaap, maar
dat mocht ik niet, wijl zij niet van mij
waren. Moeder zegt, dat onze Lieve Heer
volstrekt niet wil, dat men van een ander
iets wegneemt, en daarom wil ik het ook
nooit doen.
Ik zou niet graag ongehoorzaam zijn
en den goeden God verdriet aandoen.
Dat is braaf, zei de koopman ; ga heen,
breng die koeken aan uwe moeder, en zeg
haar dat ik u die geef, wijl gij hare les-
sen zoo goed opvolgt.
Dank u , dank u, koopman , riep de