Boekgegevens
Titel: Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201221
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
En ik weet niet, wat gij altijd in huis
doet, hernam Stoffel; het is in den tuin
zoo mooi, dat het een lust is , om buiten
te zijn. — Kom , ga maar even met mij
in den tuin , dan kunt gij het zelf zien.
Nu ja , dat wil ik wel , zeide Leentje ,
ik zal terstond mijn speelgoed bergen,
en dan kom ik in een oogenblik bij u.
Het meisje deed, gelijk zij gezegd had,
en was weldra bij haar broeder in den
tuin
Wat dunkt u nu, zuster, vraagde Stolïel,
toen zij daar een poosje had rondgeloopen,
is het hier niet heel pleizierig ?
O ja , broeder, antwoordde het meisje ,
het is juist, zooals gij gezegd hebt; ik
wist niet, dat het buiten zoo mooi was.
Ik dacht wel, dat gij zoo spreken zoudt,
hernam Stoffel, het is nu geen winter
meer.
Kijk maar eens naar de bloemen, die
daar op dat perk staan.
Zie dat meiklokje met zijne schoone
blauwe kleuren, die muurbloem, dat