Boekgegevens
Titel: Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201221
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Het was de buurman , die alles gezien
had , en zeker stil was binnengekomen.
Frans verschrok, en werd heel rood,
maar de buurman lachte en sprak :
Wees maar niet bang, beste jongen,
gij zijt een eerlijke knaap en houdt veel
van onzen Lieven Heer, dat heb ik gehoord.
Maar gij zoudt graag een appel hebben,
niet waar ? Welnu, kom dan maar eens
hier. Daarna nam hij drie der schoonste
en grootste appelen , die hij vinden kon,
en gaf die aan Frans.
Frans bedankte den buurman recht har-
telijk, en liep vol vreugde naar de school.
Neem nooit iets stil weg, al is het nog
zoo weinig, want dit is kwaad en wordt
vroeg of laat gestraft.
6
Hebt gij wel eens gehoord, hoe men de
aapjes vangt ? vroeg Kees aan zijne zuster ;
dat heeft meester ons dezen morgen ver-
teld ^ hoor eens, wat hij daarvan gezegd
heeft.