Boekgegevens
Titel: Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5991
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201221
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leergierige kind: een leesboekje voor de laagste klasse eener katholieke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
het gebood, waren zij er. Hij wilde, dat
de aarde boomen en planten zou voort-
brengen , en aanstonds geschiedde het.
De vogelen, die in de lucht vliegen,
de dieren, die in de bosschen leven, en
de visschen , die in het water zwemmen,
werden door een enkel woord geschapen.
Zoo groot en zoo machtig is God ! Doch
dit is nog niet alles, wat Hij gedaan heeft.
Onze Lieve Heer heeft ook den mensch
geschapen naar zijn beeld en naar zijne
gelijkenis.
Hij bemint den mensch als zijn kind,
en geeft hem alle dagen, wat hij voor
zijne ziel en voor zijn lichaam noodig heeft.
De goede God vergeet den mensch geen
oogenblik.
Hij doet alle jaren de planten groeien
en het koren rijp worden, opdat wij in
het leven zouden blijven.
Hij geeft aan de koe hare melk en aan
het schaap zijne wol ten dienste van den
mensch.
Daarbij heeft God aan den mensch den