Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
zich gedurig wéér anders; — dan yol, dan half, dan
slechts als een kleine boog en Soms zien wij haar in
het geheel niet. Men onderscheidt deze standen door de
woorden : volle maan, laatste kwartier, nieuwe maan en
eerste kwartier.
De zon heeft ook de gedaante van eenen bol. Zij is
evenwel veel, ontzaggelijk vee! grooter dan de aarde.
Zij staat zoo ver van ons af, dat ik het getal mijlen
niet noemen durf uit vrees, dat gij hel niet uitspreken
en nog veel minder het u voorstellen kunt. Schort uwe
weetgierigheid dus nog eenigen tijd op.
De zon is de hoofdoorzaak van licht en warmte op de opper
vlakte van onze aarde; zonder de zon zou alles hier duister
en koud wezen. Omdat onze aarde in 24 uur eenmaal
ronddraait, kan de zon in dien tijd alle plaatsen op aarde
beurtelings beschijnen. Voor ieder' mensch op zijne beurt
wordt het dus morgen, middag, avond en nacht. De
aardbol beweegt zich in één jaar om de zon ; daardoor
hebben wij in dien tijd bij afwisseling lente, zomer,
herfst en winter.
Zulke zonnen zyn er in het Heelal oneindig vele. De
overige zijn evenwel zoo verre van ons verwijderd,
dat ze ons voorkomen als lichtende punten of stippen.
Wü noemen die zonnen doorgaans slerren. Gü
moet bü eenen helderen avond eens beproeven, of gij ze
kunt tellen.
AI die zonnen, onze geheele aarde en ai, wat daarop
en in is, werd door GOD geschapen. GOD besluurl en
onderhoudt dat alles met almftgf, wijthnd en liefde.