Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
voorwerpen to schuilen. In enkele gevallen worden paar-
den , koeijen of menschen getroffen. De afleiders op hoogo
gebouwen zijn zeer aan te raden. Het zijn lange koperen
kettingen of strooken , die van de hoogste punten der ge-
bouwen tot in het water geleid worden. Indien zulk een
Uiksemafl£ider goed gemaakt is, gaat de bliksem , zoo die
•het gebouw treft, langs dien afleider naar beneden, zonder
schade te veroorzaken. Even zoo als men kleederen tegen
de koude aantrekt en daken op de huizen zet, om het
regenwater af te leiden, plaatst men ook afleiders op de
gebouwen, om den, veel meer te vreezen , bliksem af te
wenden. Het • onweder is overigens zeer nuttig. Gij zelve
kunt dat wel bemerken, wanneer gij slechts let op uw
gevoel vóór en na het onweer.
Het noorderlicht, dat in deze streken slechts zelden,
maar elders dikwijls gezien wordt, is verrukkelijk schoon
en volkomen ongchadelyk.
Zeer fraai is oofe do regenbootj, die zich met zijne prach-
tige kleuren vertoont', wanneer er regen in eeno hemel-
streek valt,^ die tegenover den stand der zon is. Hij
ontstaat door de spiegeling en terugkaatsing der zonne-
stralen in vallenden regen. Gelijksoortige kleuren kunt
gij zien door oen hoekig geslepen sfuk glas, en een kring
van kleuren ontstaat er, wanneer gij met den rug naar de
zon in de rondvliegende druppels ziet van eene schippers-
dweil.
Kringen om zon of maan worden door ons gezien bij
benevelde lucht. Gij kunt dergelijke kringen zien om
de vlam eener lamp, zoo gij door een bewasemd ruit ziet.