Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
©oït ban Iflopt tt flEtgt^ tacinig taatec in gEt frgotel»
tjE. Itcnt 0ö bic b?inftflïa5cn bnoj booElfiaaijcn / bic
men fonteintjes noemt? J^crfilaart ban nu ccnö/ taaat«
nm get taater baar niet uitloopt!.
Jiccmt een' langen pijpefieel. ^teeftt get eene einb
in taater. Suigt aan get anber einb. K^et taater sal
in utaen monb itjoomem liunt gij bat bcgjgpen ? «50
berbunt be lucgt in utarn monb / be liuitenïncgt b^u6t
300 taeï op get taater al^ op utae taangen en boert get
taater in ben pijpefteel mebe. «Eben 30a i? get in be
pompen. 53c3uiger/ boo^ ben fltnger opgetjoftiien/ Iaat
een luchtledig onber 3icg. l^et onbereinb ber pomp>=
fiuiö flaat in get taater ban ben put of ben regenüaft.
<Pe lucgt bjuïtt op get taater en get taater ftijgt op in
be pompliui,^.a3g gelit eene menigte fpeelgoeb / bat
boo? be bruftfting nf be fpanftracgt ber lucgt taerftt.
ü^enfit eené aan uta' proppenschieter, uta zuiglap,
taaarmebe gij tteentn ïiiunt opligten / uta spuitje, uta'
vlieger, iitae harmonica, uta fluitje, utac trompet en
bele bingen meer; gg 3oubt 3E sonber lucgt ntet rntn«
nen geöjuilicn.
Houht gij eene galf opgeDlasene filaaji 6g get buur /
ban taojbt 3ij boller; be lucgt 3et 3icg boo? taarnite
uit. JE)erbunt be lucgt in een Dierglaé booj ren fluft
fijanbenb papier cn 3ct get glas omgeïteerh op een
6ojb met taater! ?5g bcrftocliiig ftlimt get taater in
get gla^ op en get fiorb taorbt lebig. ^00 fiunt gg tacl
aarbige ïiunstjcsi berrigten. — Door be bertaarming en
berftoeling ber lucgt taorbt ooft bc wind tc taeeg gcBragt.