Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
mei heete koffij of van een' ketel, die over het vuur
hangt, dan druipt er water af. Hoe is dat water aan het
deksel gekomen ? Het deksel was kouder dan de damp
en de damp is tot water terug gekeerd.
Weet gij wel waar de regen van daan komt? Zit
er iemand boven in de lucht, die daar emmers met wa-
ter ledig giet ? Neen! De regen komt uit de wolken,
de wolken bestaan uit damp. De koude heeft dien damp
in water veranderd. Maar hoe is die damp daar boven
gekomen? De warmte heeft het water uit den grond
en in de grachten en sloolen in damp veranderd en de
damp is opgestegen. Nu weet gij hoe de regen ont-
staat. Zoo ontstaan ook de sneeuw, de hagel, de mist
of dook en de dauw. Indien gij goed acht geeft op al
wat rondom u gebeurt, zult gij nog veel meer leeren ,
dan hier te lezen staat.
Weet gy nu wel van waar het water in de rivieren
komt ? Alléén door den regen , den mist, de sneeuw
en den hagel, die op hooge bergen gevallen is en daar
afloopt, zoo als die aüoopt van de huisdaken. Die bergen
zijn evenwel veel grooter dan al de daken met elkander;
daarom komt er zoo veel water in de rivieren. Heeft
onze Hemelsche Vader dat niet goed gemaakt? Hetzelf-
de water gaat beurtelings als damp naar boven en komt
als water weêr naar beneden, en op die wijze ontstaan
de zoo nuttige regens, de beken en rivieren, zoo wor-
den de kanalen en grachten gevuld.