Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
36. i^ervolg.
Zoo bet water ia den winter zeer koud wordt, dan
beTriest hel. Men noemt hel dan ijs. Indien de grach-
ten, rivieren of meren bevriezen , kan men er op loopen.
Is dal niet zonderling? Des zomers varen de schepen
door hel water; indien gijS er dan op wildet loopen,
zoudt gij er door zakken, het kleinste steentje kan er
niet op liggen. In den winter kunnen er paarden en
wagens over rgden als op den vasten grond. Hel ys is
hard als steen of ijzer, en het kan zoo glad wezen als
of het gepolijst was.
Neemt men een stukje ijs in de hand, dan smelt het.
De warmte doet heiigs in water veranderen; "de koude
verandert het water in ys. — Zet eens een weinig wa-
ter op eene sloof of, zoo het warm weêr is, in den zon-
neschijn. Loopt dan maar wat spelen ; indien gg later
weêr bij het schoteltje komt, is het water verdwenen;
het schoteltje is droog. Dat is weder zonderling , niet
waar? Door de warmte wordt hel water damp. Maar
zou de damp ook weêr water worden door de koude?
Beproeft dat eensl Weet gij niet, hoe gij dat aanleg-
gen moet? Wg zullen elkander helpen. Roml, zet uw
schoteltje met water daar maar neêr op een warm ihee-
stoofje. Daar zie ik den damp al opstggen. Houdt dat
koude glas nu eens in den damp! Wat ziet gij ? Het
glas bewasemt; die wasem is water. Dat komt van
de koude; de koude van het glas heeft den damp weêr
ol water gemaakt- Neemt gg het deksel af van een' pot