Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
dat glm niets dan zand is. In de glasfabrieken smelt
men door ontzaggelijke hitte in groote ovens het zand.
Zonder bijvoeging van potasch of soda zou dit even-
wel niet gelukken. Hebt gij wel eens zeepbellen ge-
blazen ? Op dezelfde vvijze vervaardigt de glasblazer
zijne flesschen en glazen. Hij steekt hel uiteinde eener
lange pijp in het gesmolten zand en blaast daar een bol
van. Door vormen en met behulp van geschikte werk-
tuigen geeft hij aan dien bol verschillende gedaanten.
De glasblazerskunsl is zoo ver gevorderd, dat men al-
lerlei dingen , zelfs schepen, vogels, schoenen en laar-
zen van glas kan daarslellen. Men kan zelfs het glas
spinnen tot draden, veel fijner dan die van vlas of katoen.
Ook kan men het glas gieten en zoo worden zoutvaten,
groote spiegelglazen en andere voorwerpen gegoten.
In zeer heete landen vindt men uitgestrekte zand-
vlakten, waar bijna niets groeit, en het zand bij harden
wind even als het waler in eene golvende beweging
komt. Men noemt ze zandwoestijnen.
In de meeste onzer "bouwgronden is zand het voor-
naamste beslandded. Het zand is gemakkelyker te
scheiden van de overige aardsoorten, omdat het zwaar-
der is dan deze- Doet een bierglas half vol water,
maakt het dan bijna vol, door er aarde bij te doen,
roert die aarde goed door, giet, heigeen dryven blijft,
telkens af en vervangt het door schoon water, dan
zult gij zand en steentjes in hel glas overhouden.