Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
Het steenzont wordt uit den grond gegraven of gedol-
ven. Op sommige plaatsen treft men eene groote uitge-
streittheid enkel zout aan; dit graaft men uit den grond;,
zoo het zuiver is kan men het dadelijk gebruiken, an-
ders moet het eerst even als het zeezout gezuiverd of ge-
raffineerd worden.
Het salpeter kristalliseert in zeer schoone vierzijdige
zuilen, en wordt vooral aangewend tot het maken van
buskruid, waarvan dit zout het voornaamste bestanddeel
is. Een tweede bestanddeel is de zwavel, waarover wij
reeds gelezen hebben. Beide zün zeer brandbaar, ter-
wijl het salpeter daarenboven knapt op het vuur.
"Daarom gebruikt men het buskruid tot het voortdrijven
van kogels of hagel uit kanonnen of geweren, of tot het
laten springen van groote steenen en rotsen. Het is
geen speelgoed voor kinderen; reeds menigeen is er
door van het gezigt beroofd of geheel omgekomen. Speelt
daarom nimmer met kruid en zoo gij ziet, dat andere
kinderen er meê spelen, waarschuwt hen cn hooren zij
niet naar u, zegt het aan hunne ouders of meesters,
opdat er geene ongelukken komen.
De potascli en de soda wordea onder anderen gebruikt
tot het maken van zeep en bij het vervaardigen van glas.
Als loog bij het schuren hebt gij ze zeker wel zien ge-
bruiken. Beide zijn zeer scherj) van smaak en maken vlek-
ken op uwe kleederen; morst er dus niet mede. Blijven
beide eenigen tijd aan de vrije lucht blootgesteld, dan
vertoonen zij tegenovergestelde eigenschappen. De poiasch
smelt, indien zij goed is althans, terwyl de soda uitdroogt
en in poeder verandert.
--.5*