Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
39. Brandbare delfstoffen.
Zwavel is eene gole slof, die bij vuurspuwende
bergen, welke gy laler zult leeren kennen, even onder
de oppervlakte van den grond veel gevonden wordt. Men
gebruikt haar onder anderen bij hel maken van zwavelslok-
ken. Houdt men de zwavel maar even aan het vuur,
dadelijk begint zij te branden met eene blaauwe vlam,
en, zoo gij tien neus er boven houdt, dan slikt gij
bijna van den damp en tnoel geweldig hoesten. Die
damp is evenwel ook zeer nuttig, wanneer men ze
slechts aanwendt , zoo als hel behoort. Vraagt maar
eens aan de hoedennaaister , welk gebruik zij van den
zwaveldamp maakt bij hel wasschen of schoonmaken
van stroohoeden.
'ÜQï veen, waarvan de turf gemaakt wordt, komt
veelvuldig in ons land voor. Men onderscheidt hoog
veen en laag veen. Van het eerste wordt de lange
turf gestoken of gegraven, die weêr onderscheiden
wordt in harde of zware en ligte of bakkerslnrf, die
ook voor fabrijken gebezigd wordt.
De baggerlurf en sponturf wordt uit laag veen ge-
baggerd met baggerbeugels; dat zijn netten aan beu-
gels^of hoepels van ijzer vast gemaakt, terwijl deze
weder aan lange slokken verbonden zijn. Daarmede
haalt men den bagger of het veen uit het water op
en brengt dien op het land, om daar te droogen.
Zoodra de hagger wat droog is, wofdt ze getreden ,