Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
Be metalen worden doorgaans in de her gen gevon-
den, Men heefl ontzaggelijk veel moeite, om door
den harden steen , waaruit de bergen meest alle be^
staan , heen te trerken. Men vindt dan dikwijls nog
niet heel veel meiaal en dat metaal is niet eenmaal
2 ui oer, het is vermengd met allerlei stoffen; ja,
als gij het zaagt, zoudt gij het niet voor metaal
aanzien. Ik kan u nog niet vertellen , wat men al
doen moet ^ om zuiver melaal te verkrijgen. Daardoor is
het ook veel duurder dan zand o/'klei, die men ynaar
zoo uit den grond kan opgraven. Opmerkelijk is van
de metalen ook, dat zij zoo zuaar zijn, veel zwaar-'
der dan eenig ander ding. Meisjes ! hebt gij ook ko"
'peren bikkels? ze zijn kleiner en nogtans zwaarder
dan de gewone van sehapenheenderen. Houdt ook eens
een'* looden kogel en een'* knikker van gelijke grootte
beurtelings in uwe hand, dan zult gij het verschil in
gewigt best opmerken.
Onderling zijn die metalen ook ongelijk zwaar.
Een looden inktpot is veel zwaarder dan een linnen ,
al zijn ze ook even groot.
Sommige metalen roesten heel spoedig en dal roest
is zeer ongelijk van kleur en andere eigenschappen^
Ijzerroest is roodachtig bruin, koperroest is groen y
loodroest wit of graauw; de beide laatste moogt gij
vooral niet in den mond nemen. Zij zijn zeer scha^
delijk voor de gezondheid. Zilver en goud roesten
niet ligt; daarom heeten ,zj wel edele metaleu»
Zoo metalen goed geschuurd en gepolijst worden ,
zijn ze allen blinkende van o^ppervlakte.