Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
28. Metnieu.
IJzer, tin, lood, kojyer, zilver, goud, noemt men
metalen. Alle metalen kunnen in min of meer sterk
vuur gesmolten of vloeibaar genAiakt worden. Gij
hebt immers wel eens gezien, dat uwe moeder boter
of vet deed smeltenl Zoo doen ook de metaalgieters.
Zij leggen stukken koper, of ijzer, of lood, of tin in
em' pot, zetten dien op of in het vuur , blazen dat
met een' blaasbalg aan en dan smelt het metaal. Zij
gieten het in eenen vorm en ziet, nu wordt het weêr
vast en zij hebben een"' ijzeren pot, eene plaat, eene
kagchel, eene koperen kraan, een" klopper, eene klok,
eene looden pijp of eene pompbuis, een' tinnen wa-
terpot of een' lepel, al naar de vorm was, dien zij
gemaakt en het metaal, dat zij gesmolten hadden.
De metalen kunnen ook, het een beter, het ander
minder uitgeslagen worden. De blikslagers en ko-
perslagers doen dit vooral. De smeden doen het ook,
maar moeten hun metaal eerst heet, sotns zeer heet
maken. Gij hebt dat by de ijzersmeden wel kunnen
zien. Bij het draadtrekken blijkt de rekbaarheid
der metalen bovenal; welk fijn'ijzer- , koper-, zil-
ver- en gouddraad vindt men niet in gebruik! Een
haar is er dik bij.
Zeker kunstenaar heeft een' gouden ketting gemaakt,
die 360 ringen had; hij hechtte dien vast aan eene
vloo en de vloo sprong er mee weg. Het draad, waar-
van die ringen gemaakt waren, moet dus wel zeer
dun geweest zijn.