Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
neffstojfen.
Zand werpt gij over uw schrift, zoo gg het schie-
lijk droegen wilt. Op eene lei schrijft gij met een'
griffel. De inktpot is van lood gemaakt. Tot het
metselen van muren gebruikt men halk. In de spg-
zen doet men zout. Van ijzer maakt men kagchels ,
tangen, koekepannen enz. Over zand, lei, kalk,
zout, ijzer, lood en dergelijke dingen willen wij nu
eens lezen en spreken.
Wanneer gij ze vergelijkt met planten en dieren,
dan merkt gij al dadelijk op, dat ze niet leven; men
noemt ze dan ook doode of leoenlooze dingen.
Delfstoffen heeten ze, omdat do meeste uit den
grond opgedolven, gegraven worden. Do grond zeifis
eene delfstof, of liever bestaat uit vele delfstoffen.
Dat de delfstoffen niet alleen nuttig, maar volstrekt
noodzakelijk voor ons zijn, zult gij gemakkelijk in-
zien. Waarop zouden de planten groeijen, de dieren
en wij zeiven ons bewegen, zoo zij er niet waren.
En toch geloof ik , dat gij niet zoo veel van de delf-
stoffen weet te zeggen als van de dieren en planten.
Dat komt, omdal ze zoo stil blijven liggen of staan,
waar ze zijn. De dieren loopen , zwemmen of vlie-
gen van de eene plaats naar de andere, de planten
veranderen onophoudelijk van gedaante en kleur, den
geheelen zomer door. In den winter zien de meesten
er wel treurig, naakt en doods uil, maar naauwelyks