Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
• 52' ■
23. Gewassen y die in het
wild igroeijen.
De planten, die wij tot nu loe beschouwden, werdet
opzettelyk gezaaid, of geplant,• om lot nut van niensct
of dier te slrekken.
Daar zyn evenwel nog vele anderen overig, die nui-
tig voor ons zijn of schadelijk kunnen worden, en di(
gij daarom wel moogt leeren kennen. Gij zijl vroege
gewaarschuwd voor slangen en adders, maar veel mee
moet gij nog gewaarschuwd worden voor schadelijke
ja gifti ge planten. Kinderen steken gaarne al, wat zj
in handen krijgen, in den mond en dat kan zeer ge
vaarlijk zijn. Ik kan u die gevaarlijke planten nie
zóó beschrijven, dat gy ze kennen kunt, maar wil ii
het algemeen slechts zeggen, dat gij geene bloemen
die gij niet kent, in den mond moet steken , omdal e
vergifhge onder zijn; als: de monnikskappen, de vin
gerhoeden enz. en geene vreemde bessen opeten, al meen
gij ook, dal hel aalbessen of kersen zijn. Keeds verschei
dene kinderen zijn daardoor ziek geworden en geslorven
niet lanf* celeden verloren nojj twee kinderen het leven
C5 O O
omdat zij op een sink van zekeren vioyie}^ pompwortel ge
naamd , dien zij \qov kal mus wort el did^mag^n , gekaauw*
hadden.
Vraagt daarom all'yd eerst aan^ ouders of meesters, vóó
gij iets, (lat u onbekend is, in den nioiid steekt.
liet onderzoek der natuur moet ons zoo\^el loeren
wal schadelyk , als wat voordeclig voor den mensch is
Het voordeelige mogen wij doen , het schadelijke moe
Icn wij laten.