Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
84. Mie vetdgewassèn.
Wij hebben den tuin met zijne menigvuldige planten
eenigzins leeren kennen; nu willen wij in onze verbeelding
naar het land wandelen en eens zien, wat daar aange-
kweekt wordt.
Het gras trekt het eerst mize aandacht. Hel is hel voor-
naamste voedsel van verschillende onzer huisdieren. Geene
plant tvordl algemeener aangetroffen. De zaden verspreiden
zich als van zelve, uit de wortels, ja uil de leden der blaad-
jes groeijen nieuwe grasplanten, zoodal hel diktoijls daar
groeit, waar wij het niet verlangen. Op de wei- en hooi-
landen is hel op zijne plaats. Daar grazen de koeijen, de
paarden, de schapen; daar tvordl hel afgemaaid, gedroogd,
op hoopen gezel en als hooi naar de schuur gebragt, om in
den winter, ivanneer er geen gras groeit, gebruikt te
worden.
Het koorn, waarvan wij de vruchten tol voeding en de
halmen op onze slaapsteden of tot andere einden gebruiken,
is eene soort van gras. De korrels groeijen in eene aar,
die op eenen langen, gladden stengel, halm genaamd, slaat.
Wanneer de korrels rijp zijn, wordt het koorn gemaaid
of gezicht-, dal is: met eene zéssen of zicht afgesneden,
vervolgens tot schoven zadmgebonden, in hokken Ie droo-
gen gezel en dan op wagens naar huis gebragl. Later wordt
hel koorn gedorschl, dal wil zeggen, de korrels worden uil
de aren geslagen, dal met vlegels, of door menschen han-
den of in een daartoe ingerigt werktuig geschiedt. De kor-
rels worden dan geschoond in een' waaijer en met eene wan;
het ßjne stroo en het kaf worden er van verwijderd. Het