Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
voor den dorst zijn, maar ligt te veel gegeten, en zoo de
onschuldige oorzaak van ziekten worden. Alles met mate,
kinderen! die onmatig is, berokkent zich zeiven straf.
De walnoten, waarmede gij zoo gaarne speelt, komen
van boomen, die walnolenboomcn of eenvoudig notenboomen
heeten. Het hout der notenboomen is zeer fraai gevlamd
en vroeger maakte men daarvan kabinetten en andere
huismeubelen.
In warmere landen dan het onze groeijen noten, zoo
groot als uw hoofd. Die worden hier wel verkocht;
men noemt ze kokomolen, dewijl de boom, waaraan zij
groeijen, kokosboom heet. Om de schaal dier noten zit
even als om de walnoten een dikke bast; deze wordt ge-
bruikt , om er touw van te maken; terwijl de harde
schaal tot drinknappen gebezigd en de wille, smakelijke
pit gegeten wordt.
De boomolie of olijfolie kent gij toch ? Men gebruikt
ze over salade en zoo gij pijn in den buik hebt, neemt
gij er wel eens van iii. Die boomolie wordt geperst uit
olijven, eene vrucht, die wel.op eene pruim lykt en die
aan den olijfboom groeit. In den bijbel leest men ook
wel van olijfbooraen. Zij behooren onder de beste ge-
schenken van onzen Hemelschen Vader.
Onder de uillandsche boomen, waarvan ook wij de
vruchten nuttigen, mogen hier nog wel genoemd wor-
den: de citroenboom, de oranjeboom, de koffijboom en de
tmiskaalboom. De kakaoboom mag ik voorzeker niet ver-
geten , daar wy aan zijne zaadkorrels de chocolade dan-
ken , waarvan gü met regt zooveel houdt.