Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
fwut, ome steenkolen, wijzoude^t ti niet ^u/men vtrkrygeti,
zoo onze lieve Heer niet gezorgd had, dat er planten og
aarde gekomen waren.
Als wij ziek worden, hoe nuttig zijn ons dan weder de
'planten, hoe iveinige drankjes zou de geneesheer ons hun-
nen geven, zoo de planten er niet waren!
Plukt gij ook niet graag een bloempje, bijv. een viooltje,
een roosje, een weidebloempje of eene lelie f
O! hoe treurig en doodsch zou de aarde wezen, zonder
planten I Maar wij denken daar weêr alléén aan ons zei-
ven. Wat eten de koeijen, de paarden, de schapen ?
Zij eten hun gras even gaarne als gij uwe boterham, en
zij spri7i0ft even vrolijk in de weide als gij in de kamer,
als moeder roept: komt kinderen! de tafel is gereed.
Hoe lustig fladderen de bijen en de ka2}ellen op de bloe-
men rond, als zij in het opene veld den maaltijd houden!
Zijn de planten zoo nuttig voor de andere schepselen,
dan zou het eene schande voor ons zijn, als wij niet trach-
ten ie goed le leeren kennen.
Waar zullen wij ze zoeken, om ze te leeren kennen?
JSijiia overal! De meisten wassen op de aarde, eenigen op
steenen en rotsen, anderen in het water, zoo als gij in de
sloolen wel kuntfzi^ ; ook zijn er , die op de oppervlakte
des waters groeijen, zoo als het eendenkroos, weder ande-
ren in holen onder de aarde; terwijl sonmigen, zoo als vele
mossen, op levende planten wassen, en weder anderen op
doode planten en dieren, zoo als de schimmels.
Zoo is er bijna geene plaats op aarde, wam- geene plan-
ton hunnen groeijen.