Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
en üan^ bcleii ccnc Ic&ïterc fiigsB sijn. guiscn
ban &C3C en ijergclijllic üiertjc^ sijn nofl bccï nitttigcr.
Jl£>cet jjjj tucl/ ijat men liau ftccnen en fialft muren
mctfeït; <jl) ja; 5E0t gij/ öat öcüüen ing biftlnjjl^ sc#
5icu. jBaac öeBt 0tj öen metfelaat tacï ccusS gcijjaagti /
faaii taaar bc ftalft ftomt?
ï§tf 5QU u gcscgh gcïfien ban fcgefiie^j. j®eii geeft
g?aotc alienö/ ftalftoiicn^ gcgecten/ biaartit mcit eec^t
ccnc laag ïangc turf fijengt / ban eene laag fcIjcIyE» /
oji bc ftljcï]?cu tuccr turf / baar op taccc ftïjeljjcn en
300 ijao?t tot bc oUen meer ba.i bol i^. <0nbct in bic
nbcni jijn gjootc gaten met rooétcr^. ^^aac tlec&t
men be turf in fl?anb en na een paar bagen siet gij in
ben ofacn een' gjootcn Ijoop ftaïft ïiggen. i&alfi luojbt
met taatcr begoten / men. noemt bat blusschen. gc^
fitusJcgtc ftalft hiojbt met temcnt of met sanb bcrmengb/
gocb boojgetaerftt en id ban tot metfcïen gefcljiïtt.
IDat bunftt it/ is! be men^cg niet üernuftig/ bat gij
300 allc^ tot aijn boojbeel hicct aan tc tacnbcn ? J^cr«
gect ecljtcr niet / bat alléén bc bcrftanbigc men^clj otier=
al 5ijn bao?beel mee boen ïtan.
,TBen moet allc^ naauitificurig opmerlfen/ üecl onbcrsoc^
ïfcn/ altijb nabenï!en/5ijn tijb niet üer6cu3elen/ anbct^
ftomt CE nietö ban. 3iu bc jeugb moet men 5iclj baat*
aan gcüicnnen. 3inbien gij nu uln öcst boet / ban sal
u bit laler gemaftficlijft ballen.
23ohcnal banfit on3cn lieven Heer, bic 300 faccl fcijtcp
en on.^ mcnfcgcn eene rcbclijftc 3icl fcgonlS/ 3oobat taij
be fcgciJfelcn ftunncn Icccen ftcnncn en gebcuiften.
2*