Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
32 >
16. lie oiigewevnehie dieren.
Zoo ik wist, dat gij veel acht op de kleine witbloedige
dieren geslagen had, die men gewoonlijk insekten en wormen
noemt, dan zoude ik u veel schoons en goeds daarvan ver-
tellen.
Nu zal ik er alleen zooveel van zeggen als noodig is, om
u nieuwsgierig te maken en u daardoor aan te sporen, ze
naauwkeurig te bezien.
Van: de kw, en de luis zal ik zivijgen, ofschoon de eer-
ste veel verder springen kan dan gij. De vliegen en mug-
gen trekken u zeker ook niet bijzondfr aan, schoon hunne
vleugels en pooten al heel kunstig gevormd zijn. Maar de
kapellen , die schoon gekleurde diertjes, met hunne sneeuw-
witte of bonte vleugels, die hebt gij lief ^Gij vangt ze
graag; waren ze slechts niet zoo vlug: Daarvoor zal ik n
nu eenen goeden raad geven. . Gij kunt, zoo gij dien raad
volgt, zoo vele lapellen bekomen, als gij maar wilt.
Gij kent de rupsen wel,'die op bladeren leven en er heel
spoedig groote stukken van opvreten ?
Die moet gij in een bierglas doen en met bladeren voeden.
Over het glas doet gij een stukje papier of een lapje gaas,
anders kruipen zij er uit.
De rupsen hebben vele pooten; die kunt gij dan tevens
tellen; de meeste hebben fraaije kleuren, sommige lange
haren, andere zijn kaal.
Na weinige damn zult gij zien, dat eenige rupsen een
rond huisje malßi van zijde; daar gaan zij in slapen; an-
dere schuiven tich maar zoo het vel met al de pooten af en