Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
keren vlsch. Velen zingen dan het lied Tan den Gro-
ningschen dichter Spandaw :
Triomf! de vreugde stijgt ten top.
Hijscli Holland ! vlag en wimpels op
En doe den jubeltoon nu daav'ren langs mv strand!
Daar komt de kiel met goud belaan,
Zij brengt ons d'eersten haring aan;
't Is feest in Nederland! 't Is feest in Nederland!
Dat lied moet gij ook leeren zingen, dan smaakt de
haring wel tweemaal zoo lekker.
Heeft uwe moeder wel bokking in de pan gebraden ?
Bokking is ook haring, die eerst gezouten en dan ge-
rookt of liever rookerig gedroogd wordt. Engelsche bok-
king is eigenlijk gerookte haring, daarom behoeft men
die niet te braden , maar kan ze dadelijk eten. De ge-
zouten haring heet ook wel pekelharing. Nog is er eene
derde soort van haring, die versch gebruikt en doorgaans
imnhar'mg genoemd wordt.
Welk eene menigte menschen verdienen door den haring
hun brood! Laten wij ze eens optellen: netlenhreiders,
kuipers, scheepstimmerlieden, blokmakers, touwslagers, zeil-
makers, smeden, scheepsvolk, reeders , haringpakkers, visch-
koopers, hokkingrookers, bokkingvrouwen en wie niet al?
Daarom noemde men vroeger, toen er veel meer ha-
ring door Nederlanders gevangen werd, de haringvis-
scherij wel de goudmijn van ons land. Nu moest gü
eens nadenken, wat al die menschen wel doen, om tot
de haringvangst mede te werken.