Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
15. ne haring.
Wat beduidt dat raooije kransje raet dat klatergoud,
daar bij den vischwinkel? Binnen in dat kransje hangt
een visclije. Hoe zou dat visciije heeten ? Haring.
Er is nieuwe haring aangekomen, die smakelijke visch,
waarvan ieder zoo veel houdt. Komt, daar moeten wy
meer van weten.
De haringen leven niet in kleine wateren, maar ia
de groote zee. Zij zwemmen bij millioenen te zamen.
Omdat zoo vele visschen op ééne plaats geen genoeg-
zaam voedsel kunnen vinden, doen zij met elkander eene
groote reis door de zee. Gij kunt u nog niet voorstellen,
hoe groot die reis wel is; zij besleden daartoe dan ook
bijna een geheel jaar.
De opmerkzame menschen hadden dat naauwelijks ver-
nomen , of zij zeilden raet groote schepen naar de plaat-
sent' waar langs hunne reis loopt en spanden daar groote
netten uit 4a de zee. De arme vischjes, die geen verstand
hebben, om het gevaar, dat zij van menschen loopen,
in le zien, zwemmen in die aettea ea wordea bij tien-
duizenden te gelijk gevangen.
De netten worden opgehaald en ieder is in de weer,
om de visschen le haken en voorloopig in te zouten. Dan
zeilt men weder naar huis, zout de haringen op nieuw,
en verzendt ze in tonnen hel gansche land door. Ieder
liefhebber van nieuwen haring is blijde, koopt ze eerst
zeer duur, laler wal goedkooper, en smult van den lek-